Närbild på en stenduva på en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Askgravplats på Berga kyrkogård

Mera om askgravplatsen kan du läsa i foldern på sidan.