Ett turkost garnnystan och två stickor ligger på en filt.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Syförening

Här kan du läsa om Bolmsö kyrkliga syförening.

Bolmsö kyrkliga syförening

Träffas en gång per månad i församlingshemmet eller i värdinnans hem.

Nästa träff är i Bolmsö församlingshem, torsdag 21 mars  kl 14:00. Värdinna är Anita Olsson

 

Syföreningen Allmänt Väl

Syföreningen  i Berga har varit en aktad och respekterad grupp i församlingens historia. Man startade 1888, tog ett längre uppehåll på 1900-talet, för att 2023 lägga ner sin verksamhet.
Allmänt Väl har samlat in  mycket pengar genom åren  till olika ändamål, lokalt och globalt genom auktioner och olika  församlingsengagemang. Vem minns inte surströmmings - och räkaftonskvällarna. Man har varit med i arbetet med församlingsdagar och kyrkkaffen. Men framförallt har man haft sin givna plats i kyrkans gudstjänster. Som ett tecken på i vilkens namn man arbetar. Mycket betydelsefullt!

Varför läggs då verksamheten ner? 
Samhället förändras och nu arbetar alla tills man är 65. Det har inneburit att man inte kunnat rekrytera  några yngre än 65 och med stigande ålder har det till slut blivit så att man måste lägga ner verksamheten.
Men även om detta sker bär vi ändå på en förhoppning om att det skall skapas nya grupper som  kan bära Allmänt Väls engagemang vidare. Vi får möta framtiden i förtröstan på att något nytt kan spira och växa. Precis som vi i församlingen tackar för allt arbete under åren vill vi också från syföreningen tacka för all hjälp och allt stöd som man fått. Tilläggas kan att de insamlade medel som finns kvar kommer att skänkas till Ukraina.
För Allmänt Väl
Sven-Åke Fyhrlund. ( från kyrkfönstret nr 4, 2023)