Vuxengrupp

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att du ska kunna delta i vår grupp.

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

  • Om vi vill informera dig om något som är relevant för ditt deltagande i vår verksamhet behöver vi kunna kontakta dig. Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
  • Vi behöver skicka vissa av dina personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för ditt deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig. 
  • Vi kan komma att sammanställa alla gruppmedlemmars namn och kontaktuppgifter i en lista som lämnas ut till varje medlem. Behandlingen utförs med stöd av vårt och våra gruppmedlemmars berättigade intresse av att kunna kontakta varandra inom ramen för gruppverksamheten.
  • Vi tar ibland foton och filmar vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där du finns med. Sådan publicering sker alltid med ditt samtycke

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler dig till en grupp hos Ärtemarks pastorat lämnar du också in personuppgifter om dig till oss. Detta görs vanligen på en blankett eller i annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För dig som deltagare rör det sig vanligtvis om namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personnummer samlas in för att vi ska kunna få bidrag från Sensus studieförbund. Under din tid i gruppen kan vi även komma att behandla foton och filmer där du finns med.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Alla personuppgifter sparas hos Ärtemarks pastorat under tiden du deltar i vår verksamhet. Vid terminsstart uppdaterar vi dina personuppgifter och kasserar inaktuella blanketter med personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Ärtemarks pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.