Torrskogs kyrka
Foto: Lena Kärnstål

Torrskogs kyrka

Byggnaden har huvudsakligen bevarat sin yttre form sedan byggnadstiden 1767, liksom delar av interiören. Kyrktornets övre del med spira tillkom dock 1894, samtidigt med en ny sakristia.

Med utsikt över Lelång

Torrskogs kyrka har, enligt den lokala traditionen, haft en medeltida föregångare på Tornäset, cirka fem kilometer nordväst om nuvarande kyrkplats. Denna stavkyrka ersattes cirka 1600 med en ny träkyrka belägen strax söder om den nuvarande stenkyrkan, vilken uppfördes 1766-68 under ledning av bygg- och murarmästare Olof Håkansson från Ekshärad i Värmland. Bland hans andra kyrkor kan nämnas Karlanda och Norra Ny i Värmland, samt Håbol och Nössemark i Dalsland. Hans initialer OHS, liksom byggnadsåret 1767, kan ses ovanför tornets västportal.

Byggnaden har huvudsakligen bevarat sin yttre form sedan byggnadstiden, liksom delar av interiören. Kyrktornets övre del med spira tillkom dock 1894, samtidigt med en ny sakristia.

Sevärt inne

Den rikt skulpterade altaruppsatsen från 1700-talet består enligt uppgift av tre delar med olika ursprung. Altartavlan uppvisar en så kallad kalvariegrupp med Kristus på korset omgiven av Maria och aposteln Johannes. Tavlan flankeras av skulpturer föreställande Moses och Johannes döparen. Nedre delen, predellan, visar nattvardens instiftande och överdelen kröns av en medaljong med en text och två keruber.

Även predikstolen är utförd i frodig barockstil cirka 1790. Korgen pryds av skulpturer av apostlar samt av växtornamentik, och baldakinen kröns av basunblåsande änglar. Upphovsman lär vara bildhuggare Hugo Svanberg från Svanskog, elev till den välkände bildhuggaren Isac Schullström.

Korfönstret i norr skildrar hur Jesus välsignar barnen, Markus 10 Kapitlet.

Korfönstrens ena glasmålning är en förenklad kopia, utförd av en okänd konstnär, efter den italienske konstnären Rafaels målning ”Kristi förklaring” från 1520. Den medeltida dopfunten i täljsten härrör från 1200-talet och är av norsk-svensk typ med spetsflikigt mönster på cuppan. I sin ägo har kyrkan också en medeltida madonnaskulptur från 1300-talet, och i tornet hänger en senmedeltida kyrkklocka.

Kyrkogården

Kyrkogårdens äldsta del söder om kyrkan har utvidgats i etapper under 18-1900-talen. I kyrkogårdsmuren finns två sällsynta stigluckor –övertäckta portar. Dessa är från 1700-talet och har skiffertak. Bland gravvårdarna kan nämnas den sten söder om kyrkan, i form av en trädstam, som Selma Lagerlöf lät resa 1930 över sin syster Anna Björkman som dog 1879 på Gustafsfors bruksherrgård 23 år gammal.