Syföreningar

Bengtsfors syförening

Torsdagar ojämna veckor kl. 15.00-17.00  
Bengtsfors församlingshem

Kyrkbussen går för dig som behöver hämtas. Ring expeditionen.
Kontakt: 

________________________________________________________________________

Ärtemarks syförening

Onsdagar ojämna veckor kl. 10.00-12.00 
Ärtemarks församlingshem

Kyrkbussen går för den som behöver hämtas.
Kontakt: Lotta Axelsson 073-074 44 42

________________________________________________________________________

Torrskogs syförening

Torsdagar var tredje vecka kl. 16.00-18.00
Torrskogs bygdegård

Kontakt: Elisabeth Radovic' 070-528 04 14

________________________________________________________________________

Laxarby syförening

Onsdag kl. 15.00-17.00 
Laxarby sockenstuga

Kontakt: 

________________________________________________________________________

Vårviks syförening

Kontakt: