Miniorer 6-9 år

Här blandas lek och pyssel med drama och andakt.

För dig som går i förskoleklass - åk 3.
Vi leker lekar, pysslar, dramatiserar, har roligt tillsammans och har en andakt.
Direkt efter Miniorerna kan man vara med på Kören Gott och blandat.

Måndagar kl. 16.30-17.30 Grupp 1
Måndagar kl. 18.00-19.00 Grupp 2