Med anledning av Covid-19

Vi följer rådande restriktioner vilket medför begränsningar i vår verksamhet.

I nuläget gäller följande:

  • Max 50 personer vid gudstjänst/förrättning
  • Vi använder endast varannan bänk, se markering.
  • Max 8 personer per sällskap, 1 meters avstånd mellan sällskap
  • Under januari och februari månad kör vi ingen kyrkbuss och vi har inget kyrkkaffe. 
  • Vid uthyrning av våra lokaler gäller max 20 personer.