Kör & musik

En äldre kvinna står och tittar ner i sina notblad.

Sjung i kör

Vårt pastorat har 4 vuxenkörer med lite olika inriktning.