Kontakta oss i Ärtemarks pastorat

Församlingsexpedition -Bengtsfors församlingshem

Du kan kontakta vår pastorsexpedition ang. dopbokning, vigselbokning, lokalbokning, kondoleans till våra minnesfonder samt övriga frågor om vår verksamhet.

Öppettider 
Onsdag, torsdag kl. 10.00-13.00 


Telefon: 0531-120 60

Mail: artemarks.pastorat@svenskakyrkan.se


Pos
t och besöksadress
Ärtemarks pastorat 
Karlsbergsvägen 17
666 31 Bengtsfors

 

Kyrkogårdsförvaltning - Expedition Ärtemarks kyrkogård

Du kan kontakta vår kyrkogårdsförvaltning vid frågor om gravskötsel, gravrätt, våra kyrkogårdar etc.

Öppettider telefon och besök:
Onsdag, torsdag  kl. 10-13

Kontakt
Magnus Ragnarsson - kyrkogårdsföreståndare:
Tel: 0531-320 89
E-post: magnus.ragnarsson@svenskakyrkan.se