Kondoleanser & Minnesfonder

Församlingarnas blomsterfonder har skapats i syfte att bidra till kyrkornas smyckning, för att kunna uppmuntra och stödja äldre och behövande församlingsbor samt att kunna bistå personer och projekt knutna till respektive ort.

För gåvor till Torrskogs minnesfond:  
Kontakta Monica Henriksson på telefon: 0531-220 57   

 
Övriga kondoleanser beställs på församlingsexpeditionen 
Telefon: 0531-120 60

Betalning kan ske till:

Ärtemarks minnesfond:
pg 12 69 59-6
Laxarby blomsterfond:
pg 88 65 82-6
Vårviks blomsterfond: 
pg 438 29 94-4
Torrskogs minnesfond:
bg 5044-6475

Vi förmedlar även gåvor till Act Svenska kyrkan.