Våra kyrkor

Du som vill veta mer om bygdens kyrkor hittar fakta här.

Ärtemarks kyrka, vy över tornet och södra sidan av långhuset

Ärtemarks kyrka

Murverket i kyrkans västra del härrör från 1200-talet och enligt uppgift ska det också ha funnits ett ännu äldre pilgrimskapell på platsen.

Bengtsfors kyrka

Bengtsfors kyrka

Kyrkan präglas utvändigt av 1920-talsklassicismen med vitmålade träfasader indelade av kraftigt utskjutande pilastrar och med fönsterfoder prydda av klassicerande dekor.

Torrskogs kyrka

Torrskogs kyrka

Byggnaden har huvudsakligen bevarat sin yttre form sedan byggnadstiden 1767, liksom delar av interiören. Kyrktornets övre del med spira tillkom dock 1894, samtidigt med en ny sakristia.

Gustavsfors kapell

Gustavsfors kapell

Under 1800-talets senare del etablerade sig olika frikyrkosamfund i samhället och 1891 byggdes kapellet av en förening inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen, kallad Kyrkans vänner, tillsammans med Missionsförsamlingen.

Laxarby kyrka

Laxarby kyrka

Laxarby kyrka är, tillsammans med kyrkorna i Bolstad, Gestad och Håbol, de enda korskyrkorna i Dalsland.

Vårviks kyrka

Vårviks kyrka

Kyrkan präglas utvändigt av den dominerande lanterninen, det så kallade lykthuset, vilken kröns av en åttakantig överbyggnad med ett förgyllt kors.