Foto: Julie Marsh / Unsplash

Vanliga frågor

Här finner du svaren på frågor vi ofta får. Hittar du inte din svaret på just din fråga? Kontakta oss!

Inför begravningen

Det är viktigt att veta att många av de beslut man tror behöver fattas snabbt i själva verket inte alls är brådskande. Det gäller till exempel val av gravsten och var den avlidne ska gravsättas. Vid kistbegravning kan man dock inte vänta för länge med planeringen. Enligt den nya begravningslagen får tiden mellan dödsfallet och gravsättningen inte överstiga 30 dagar.

De flesta anlitar en begravningsbyrå för med det praktiska runt en begravning. Innan man kontaktar begravningsbyrån är det bra om man tar reda på så mycket fakta som möjligt. Vilka önskemål hade den avlidne? Vad är viktigt för oss efterlevande? Ta gärna reda på vilka tjänster som ingår i begravningsavgiften och vilka tilläggsval man har att ta ställning till. Här på hemsidan finns många tips och råd som underlättar planeringen av en begravning.

Utgångspunkten är att den som valt att lämna eller aldrig tillhört Svenska kyrkan inte heller önskade en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Kyrkoherden i Järfälla församling kan medge att en icke-tillhörig kan få en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning om det inte strider mot den avlidnas uttryckliga önskan eller vilja. Om kyrkoherden beviljar detta kommer dödsboet få betala en kostnad till församlingen.

Nej, det måste man inte. Om den avlidne saknar anhöriga eller om det finns andra goda skäl, kan man välja att den avlidne tas direkt till kremering och att askan sedan gravsätts utan ceremoni. Men detta är relativt ovanligt. De flesta vill ha och behöver ett fint sista avsked av den avlidne. En stund när vi samlas för att ta farväl före gravsättningen.

En begravningsgudstjänst erbjuds den som vid sin död var medlem i Svenska kyrkan. En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning har vissa obligatoriska moment men runt dessa finns det stor frihet att göra stunden i kyrkan eller kapellet personlig. När prästen träffar de anhöriga, samtalar man om de önskemål som finns kring begravningsgudstjänsten, t.ex. val av psalmer, dikter, övrigt musik som man vill ha med. Den tjänstgörande musikern ger gärna tips på musik som han eller hon kan framföra på orgel eller piano. Det är också vanligt att musikern ackompanjerar sångare eller instrumentalister som anlitas att medverka.

En begravningsgudstjänst i Järfälla innehåller följande delar:

Klockringning
Musik/sång
Psalm 
Griftetal då prästen talar om livet, döden och det kristna hoppet
Bön
Överlåtelse då prästen öser jord över kistan
Bibelord
Psalm
Begravningsbön
Herrens bön
Avslutningsmusik
Klockringning

Det finsn många sätt att vara miljömedveten. Till exempel kan kistan smyckas med säsongens handplockade blommor för att udnvika importerade och besprutade snittblommor från andra delar av världen. Ett annat alternativ är att låna ett av våra vackra bårtäcken. Vid val av gravskötsel erbjuder vi ett perennpaket för att nyttja återkommande blomningar istället för att plantera om varje säsong. Genom att placera askan i minneslund eller sprida den i naturen så undviker man förbrukning av material för gravvård eller urna. Det kan också vara värt att se över vad man väljer att servera på minnesstunden. Upptäck gärna vår caterings ekologiska alternativ. 

Välkommen att skicka ett mail till jarfalla.begravning@svenskakyrkan.se 

Det ekonomiska

Begravningsavgiften tas ut via skattsedeln av alla invånare. Begravningsavgiften finansierar anläggande och skötsel av begravningsplatser, byggnader, administration och den personal som arbetar inom begravningsverksamheten. Den finansierar också en rad tjänster i samband med begravning, t.ex. en gravrätt i 25 år, förvaring av den avlidne i väntan på begravningsgudstjänst eller annan ceremoni, kremering och gravsättning. Vissa transporter, en ceremonilokal utan religiösa symboler bekostas också av begravningsavgiften. 
Läs mer om begravningsavgiften här

Från och med 2017 infördes en enhetelig begravningsavgift över hela Sverige. Beslutet om enhetstaxan är en lagändring som fattats av Sveriges riksdag. Tanken med lagen är att begravningsavgiften, som idag skiljer sig mycket beroende på vart i landet man bor, nu ska vara densamma.

Rent teoretiskt behöver en begravning inte kosta något utöver den kista som kroppen kommer kremeras i om askan sedan gravsätts i en minneslund. Men om man vill ha en begravningsgudstjänst eller annan begravningsceremoni så kan kostnader uppstå för exempelvis annonser, kista, blomdekorationer, minnesmärke (gravsten), förtäring vid minnesstund och dödsboupptäckning. Dessa kan variera stort beroende på vilka val man gör och vilken begravningsbyrå man väljer. 

Det beror på vilken typ av grav det gäller. För askgravlund och minneslund tillkommer inga kostnader för skötsel. Kist och urngravplatser behöver dock skötas av utsedd anhörig eller vän till den avlidne. Det är fritt att vårda graven själv men det går också att mot en avgift beställa gravskötsel av begravningsverksamheten i Järfälla. 
Läs mer om gravskötsel här

Kostnader som inte täcks av begravningsavgiften tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från Järfälla kommun. 

Kostnader för kista och svepning, transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till lokal för förvaring i Järfälla, dödsannonsering, kista och kistdekoration (bårtäcke kan lånas utan kostnad), begravningsceremoni (avliden som tillhört Svenska kyrkan har dock rätt till kostnadsfri begravningsgudstjänst), minnesstund, urna, tillverkning montering och underhåll av gravsten eller annan fast anordning, skötsel av gravplats ingår INTE i begravningsavgiften. 
Läs mer om begravningsavgiften här

Övrigt

Utgångspunkten är att den som valt att lämna eller som aldrig tillhört Svenska kyrkan, heller inte önskade att få en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Vid mycket speciella omständigheter kan Järfälla församling mot en kostnad medge undantag och erbjuda en begravningsgudstjänst. Ett sådant beslut fattas av kyrkoherden. 

Ja, den avlidne kan i mån av plats få sin sista vila var som helst i Sverige. Innan gravsättningen har skett är det fullt möjligt att flytta kista eller aska till annan ort. Efter gravsättningen är det i praktiken omöjligt då lagen om gravfrid är mycket stark. Frågan om var den avlidne ska gravsättas blir allt vanligare och kan ibland leda till oenighet hos de efterlevande. Har man svårt att komma överens är det bäst att man håller en avskedceremoni på den ort där personen var skriven. Efter kremeringen kan man sedan i lugn och ro (12 månader) diskutera var gravsättningen ska ske. 

Vi hjälper dig att tända ljus eller smycka med blombukett på både mors och fars dag. Beställ tjänsten genom att kontakta oss på jarfalla.begravning@svenskakyrkan.se 

För gravsättning i någon annan ordning än kristen tro hälsas du välkommen att kontakta kansliet på nummer 08-58021803 med dina frågor.

Begravningsverksamheten i Järfälla anlitar Västanfors krematorium som ligger i Fagersta. 

På sidan Svenskagravar.nu kan man själv söka efter gravar i Sverige. 
Om det gäller en grav i Järfälla kan du också få hjälp av oss, maila jarfalla.begravning@svenskakyrkan.se eller ring 08-58021803.