Val av ceremoni

Den avlidnes vilja styr valet av ceremoni

I möjligaste mån är det den avlidnes egen vilja som skall styra val av ceremoni. Även om viljan aldrig blev uttalad brukar de närmast anhöriga veta vilken typ av ceremoni som är lämpligast. De anhöriga är de som oftast tillsammans med präst eller annan officiant planerar detaljerna kring hur ceremonin skall utformas.

Tidpunkt för ceremonin

En ceremoni med kista skall ske så att gravsättning eller kremering kan ske senast 30 dagar från dödsfallet. Om ceremonin hålls efter kremering skall den hållas inom ett år efter personen avlidit.

Lokal för ceremoni

Pilgrimskapellet vid Görvälns griftegård får utan kostnad nyttjas för alla typer av ceremonier. För medlemmar i Svenska kyrkan kan en begravningsgudstjänst hållas i vilken kyrka eller vilket kapell som helst inte bara i Järfälla församling utan i hela Sverige. Kostnaden för transport från bisättningslokal till vald kyrka inom Järfälla församling är kostnadsfri. 

Gravsättning utan ceremoni

Om så önskas, kan man välja att den avlidne transporteras i en kista direkt till kremering och att askan sedan gravsätts utan ceremoni. Även om man väljer att inte ha en ceremoni för den avlidne kan man bjuda in till en minnesstund