Bild på skylt som efterlyser anhöriga till gravsatta

Vi söker anhöriga

Vi söker släktingar eller anhöriga till flertalet gravplatser på våra kyrkogårdar

Att en gravplats skyltas med skylten ovan kan vara för att vi inte har någon gravrättsinnehavare, har felaktig adress eller behöver komma i kontakt för övriga frågor. 

Finns det en skylt på graven du besöker? Var snäll och kontakta vårt kansli på jarfalla.begravning@svenskakyrkan.se eller på telefon 08-580 218 03. 

I det fall ingen kontaktar oss kan gravplatsen återgå till huvudmannen, det vill säga till Järfälla församling.