Bilden visar en gravsten i form av en pyramid

Gravmonument

Nyhet Publicerad

Adlerbergs fyrsidiga pyramid i sandsten

Adlerberg var en ung kornett vid Karl XII:s livregemente och var bland annat med vid slaget Fredrikshald då kungen stupade. 

Ingången till gravmonumentet sker inne i kyrkan, under den stenhäll som dopfunten står på. 

Pyramiden är ritad av arkitekten Jean Erik Rehn. Den är en mindre kopia och inspirerad av en gravkammare som står i Rom, Cestiuspyramiden, från år 12 f.Kr.