Någonting att äta

Varför inte bjuda på den avlidnes favoritmat?

För det mesta serveras en gemensam måltid i samband med minnesstunden. Denna kan hållas på en restaurang, i något av församlingens lokaler, i bostaden eller annan lämplig plats. Det man bjuder på kan variera med allt från kaffe och kaffebröd till en hel middag. Här avgör de närmaste vad som passar med hänsyn till lokal, tid på dagen, gästernas ålder och antal samt ekonomi.

Catering

För den som lånar eller hyr lokal av Järfälla församling kan Kyrkans catering anlitas för servering. Det är inte tillåtet att anlita annan extern cateringfirma för servering i församlingens lokaler.

Serveringskök att hyra

Det är också möjligt för den som vill ordna enklare servering själv att använda sig av våra serveringskök.