Foto: Steve Halama

Någon att prata med

Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand.

Kommunens servicecenter 

Under dagtid på vardagar hjälper Servicecenter dig med akuta ärenden. Du får tala med en utbildad socionom som har tystnadsplikt.  

Telefon 08-580 285 00, välj tonval 2. Måndag-Torsdag 8-16.45. Fredag 8-16 

Enskilda samtal och sorgegrupper 

Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt.  
Svenska kyrkan och andra samfund och föreningar anordnar regelbundet gruppsamtal för efterlevande. Ofta försöker man sammanföra personer som har liknande sorgesituation att bearbeta.

Telefon 08-58021887. Anna Johansson-Blomberg är arbetsledare i Maria kyrka med diakonalt center.  

Leva vidare i grupp 

När det gått 3-6 månader efter begravningen får man om man förlorat en maka/make och är medlem i Svenska kyrkan en inbjudan till en Leva-vidare-grupp. Det är en grupp som samlas vid 5 tillfällen där man tillsammans med andra som sörjer får samtala om sorgen, begravningen och hur livet blivit nu. Diakonen leder gruppen, ibland själv och ibland tillsammans med en präst.  

Stöd vid dödsfall utomlands 

Utrikesdepartementet, svenska ambassader och Svenska kyrkan i utlandet finns som stöd när någon dör på semester eller tjänsteresa.  

Andra stödorganisationer:  

Hjälplinjen 
Telefon: 020-22 00 60 13.00-20.00 alla dagar 

Randiga huset stöd för barn som förlorar en nära 
Telefon: 0774-40 00 05 

SPES telefonjour när någon nära har tagit sitt liv 
Telefon: 08-34 58 73