Foto: Mrika Selimi / Unsplash

Minnesstund

För många är minnesstunden som hålls efter själva ceremonin en viktig del av begravningen. Den avlidnes nära och kära får då möjlighet att samtala och minnas den som gått bort