Foto: Susanne Sundqvist

Minneslunds och askgravlund

Gemensamt för minneslund och askgravlund är att platsen för gravsättning inte märks ut och att askor grävs ner i ett gemensamt gravområde.

Minneslund

En minneslund är helt anonymt gravområde utan markerade gravar. Informationen om vilka som är gravsatta i en minneslund kan dock sökas i gravböcker eller via tjänsten Svenska gravar. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna för ljuständning och placering av snittblommor. Till skillnad från en askgravlund får anhöriga inte närvara vid gravsättning av askan.

Askgravlund

En askgravlund är ett gravområde utan markerade gravar. En askgravlund är heller inte anonym, då en namnplakett med den avlidnes namn sätts upp på ett
gemensamt monument i askgravlunden. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet. Istället kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna för ljuständning och placering av snittblommor.

På Görväln finns en askgravlund och på Järfälla kyrkogård två. Till skillnad från
minneslunden får de anhöriga närvara vid gravsättning av askan.