Bild föreställande skottkärra och kannor i barnstorlek

Låt barnen plantera

Vi har redskap även för de minsta

För barn som följer med sörjande eller själva sörjer vill vi skapa en miljö på våra kyrkogårdar som möjliggör positiva återbesök. 

Vi tror att det kan vara tröstande för barn att ägna sig åt en praktiskt syssla när de följer med till graven. 

För att barnen själva aktivt ska kunna hjälpa till vid skötseln av gravplatsen erbjuder vi därför mindre trädgårdsredskap förvarade på en höjd som barnen själva når.