Kist- och urngravar

En kista eller urna kan gravsättas på en traditionell begravningsplats, i en urngravplats eller i en askgravplats

Kistgravplats

Kista med den avlidne sänks ned i grav med gravrätt som gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen. En kistgrav kan ha plats för två kistor. Arbetet med att öppna och fylla igen graven ingår i begravningsavgiften. Graven får smyckas med exempelvis en gravsten. Plantering, ansvar för skötsel samt eventuell gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren.

Urngravplats

Urna placeras i enskild grav med gravrätt i 25 år. En urngrav kan rymma upp till nio stycken urnor. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Graven får smyckas
med exempelvis en gravsten och ansvar för plantering, skötsel och gravanordning vilar på gravrättsinnehavaren

Askgravplats

En askgravplats är en enskild grav med plats för två urnor och begränsad gravrätt. Alla gravar på en askgravplats utsmyckas med likadana befintliga perenner och gravstenar. I avgiften ingår även en namnplakett samt gravskötsel i 25 år. Anhöriga kan själva smycka graven med snittblommor i vas, och gravljus från oktober till april. Bortplockning av dessa ingår också i avtalet. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Askgravplatserna finns just nu endast på Järfälla kyrkogård.