Foto: Susanne Sundqvist

Jordbegravning eller kremering

Oavsett val, ingår gravplats och gravsättningen i begravningsavgifter

Jordbegravning


Gravsättning i kista


I många kulturer och religioner är gravsättning i kista det absolut vanligaste. Så har det också varit i Sverige. Vid en kistbegravning kan anhöriga välja om de vill vara med vid gravsättningen eller inte.

Gravsättning av kista skall ske senast 30 dagar efter dödsfallet.

Kremering


Särskilt i storstadsområden är kremering mycket vanligt

En kremering innebär att kistan med den avlidne transporteras till ett krematorium där den förbränns till aska. Kostnaden för kremeringen ingår i begravningsavgiften. Efter kremeringen placeras askan i den urna de efterlevande beställt.

En kremering skall ske senast 30 dagar efter dödsfallet i regel efter
att en begravningsgudstjänst eller annan ceremoni har hållits för den avlidne.

Begravningsverksamheten i Järfälla har inget eget krematorium, men står för
kostnaden för transport till och från det anlitade krematoriet.