Järfälla kyrkogård

Kyrkogården har i många hundra år varit Järfällas enda begravningsplats. Gamla gravvårdar och monument vittnar om gångna tider.

Kyrkogården är i sina äldsta delar en traditionell lantkyrkogård där gravkvarteren inramas av häckar och lövträd. Den har i många hundra år varit Järfällas enda begravningsplats. Gamla gravvårdar och monument vittnar om gångna tider. 

På kyrkogården finns en minneslund alldeles norr om kyrkan. 

Under 2015 och 2016 har kyrkogården byggts ut i nordostlig riktning. Det nya gravområdet innehåller kist- och urngravkvarter, askgravlund och en askgravplats. 

På Järfälla kyrkogård finns följande gravsättningsmöjligheter:

- Kistgrav
- Urngrav
- Askgravplats
- Askgravlund
- Minneslund

 

Söker du en särskild grav? Besök tjänsten Svenska gravar