Foto: Susanne Sundqvist

Järfälla kyrka

Järfällas äldsta kyrka

Området kring Järfälla kyrka har varit bebyggt sedan forntiden. Här finns fornlämningar från brons- och järnåldern och flera runstenar. Kyrkan är mycket populär för dop, vigslar och begravningar. 

Exteriör

Järfälla kyrka tillkom under 1100-talets slut. Då bestod kyrkan av en låg, närmast fönsterlös byggnad utan sittbänkar. Gråstenmurarna var inte rappade. 
Omkring år 1300 brann kyrkan, vilket ledde till stora förändringar. Koret och långhuset höjdes och i norr byggdes en sakristia. Omkring 1430-1440 slogs långhusets tegelvalv och ett vapenhus tillkom i söder. Koret fick sin slutliga längd omkring år 1500 och kyrkans fönster fick sin nuvarande form 1779 och 1825. 1952-53 byggdes sakristian ut. 

Interiör

När du träder in i kyrkan möts du av en ljusbärare som fått namnet ”Det ekumeniska skeppet”, med ett kraftigt Kristusljus i mitten. Ljusbäraren från 1993 är formgiven av Olof Hellström. Börja gärna din vandring i kyrkan genom att tända ett ljus. 

Dopfunten, huggen i sandsten av en okänd mästare från en stenhuggarskola i Mälardalen, är det enda föremålet som finns kvar från den ursprungliga kyrkan. Den är dekorerad med bilder som sägs berätta om de onda makternas kamp om den odöpta själen. Den som döps idag i kyrkan använder alltså samma dopfunt som den som döptes för snart 900 år sedan. 

På kyrkans bokbord finns en guidekarta som berättar mer om Järfälla kyrka. 

Interiör, Järfälla kyrka

Hitta hit

Pendeltåg går till Barkarby station. Därifrån är det 500 meter till kyrkan. 
SL-bussar stannar alldeles utanför kyrkan, hållplats Järfälla kyrka. 
Besöksadress: Kyrkplan 13, Barkarby, 175 79 Järfälla

Karta till Järfälla kyrka