Foto: Jiang Millington

Beställa skötsel

Vill du ha hjälp med gravskötsel? Vi erbjuder dig hjälp med gravskötsel och blomplantering

Gravskötsel 

Gravskötsel innebär att vi garanterar att graven hålls i ordnat och värdigt skick. I gravskötsel ingår vårstädning, kantskärning och påfyllning av jord på våren, rensning av ytan från maj till och med september samt kontinuerlig städning, gräsklippning och kantskärning.  

Du som beställer skötsel kan komplettera det med en blomplantering. Planteringspaketen innehåller blommor för vår, sommar och höst, samt en vinterdekoration i form av en granriskrans. 

Perennpaketet – ett miljömedvetet alternativ! 

För en engångskostnad planterar vi ett urval av perenner, som ger en vacker och levande rabatt som utvecklas från år till år utan ”slit-och-släng” av säsongsblommor. Du bestämmer själv när det är dags att förnya planteringen med en ny beställning av perennpaketet.  

Skötsel

Vi har två olika skötselerbjudanden. Vilket du väljer beror på om du vill kunna ha blomplantering på graven eller inte.

Gräsmatta 300:-
Om du inte vill ha blomplantering har vi ett alternativ som innebär att hela planteringsytan sås igen och ev tidigare plantor tas bort. Graven hålls i ett fint skick genom gräsklippning. Observera att blomplantering inte är möjlig. Blommor får sättas på graven i vas.

Grundskötsel 550:-
Om du vill ha möjlighet till blomplantering ska du bestälIa grundskötsel. Då ingår gräsklippning, ogräsrensning och  kantskärning från maj till och med oktober, samt jordpåfyllning vid behov. En yta hålls öppen för blomplantering. 

Blomplantering 

Planteringspaketen kan endast beställas tillsammans med grundskötsel.

Perennpaketet 500:-
Engångsplantering av olika fleråriga växter (t.ex. aster, kärleksört och solhatt), särskilt utvalda efter förutsättningarna på gravplatsen. Paketet kan inte kombineras med egen sommarplantering, men ställ gärna dit snittblommor i vas. 
Perennerna är som finast när de fått växa till sig några år.

Tagetespaketet 375:-
vår pensé
sommar tagetes
höst silverek, ljung

isbegoniapaketet 675:-
vår påsklilja, pensé
sommar isbegonia, lobelia
höst silverek, ljung, krans

Pelargonpaketet 725:-
vår påsklilja, pensé
sommar pelargon, lobelia
höst silverek, ljung, krans