Gravskötsel

Begravningsverksamheten i Järfälla församling står för underhållet av de allmänna ytorna på begravningsplatserna Järfälla kyrkogård och Görvälns griftegård.

Ansvaret för att gravytan och gravvården hålls i ordnat och värdigt skick ligger på gravrättsinnehavaren (7 kap. 3§, Begravningslagen).

Om du inte själv har möjlighet att sköta graven kan vi hjälpa till!

Se våra tjänster och priser via flikarna ovan. Läs mer i gravskötselfoldern och gör din beställning på blanketten eller genom att maila eller ringa oss (se faktaruta). Alla skötsel- och planteringstjänster avser ett år.

Har du fått ett erbjudande från oss skickat hem till dig?

Om du vill ha samma skötsel / plantering som förra året behöver du bara betala fakturan senast 22 mars. 

Bild föreställande skottkärra och kannor i barnstorlek

Låt barnen plantera

Vi har redskap även för de minsta