Gravsättning på annan ort

Ibland finns rötterna på en annan plats.

Du kan välja att gravsätta din anhörige på valfri plats i hela landet. Kontakta församlingen som ansvarar för den begravningsplats du valt för att försäkra dig
om att det inte finns särskilda villkor.

Sker gravsättning på en plats utanför Stockholm betalar dödsboet transporten av kistan eller urnan. Du som anhörig har dock tillåtelse att transportera urnan själv. Du måste i sådana fall kvittera ut urnan samma dag du reser och lämna den till kyrkogårdsförvaltningen på den andra orten när du anländer.

Observera att det generellt inte är tillåtet att förvara urnan hemma i väntan på gravsättning.