Gravrätt

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter.

Gravrätten leder till en hel del frågor för de anhöriga. Här har vi listat de vanligaste.

Kan jag reservera en särskild plats i förväg?

I Järfälla kan man inte i förväg boka eller reservera en enskild grav. Upplåtelse av en gravplats med gravrätt kan först ske efter dödsfallet

Vad innebär det att bli gravrättsinnehavare?

Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen, den eventuella gravstenens eller annan gravanordningar utseende,
hur gravplatsen ska utsmyckas och skötas i övrigt.

Vem kan bli gravrättsinnehavare?

Den eller de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till den gravsatte har möjlighet att bli gravrättsinnehavare. om det finns fler
gravrättsinnehavare skall en av dessa utses till kontaktperson, men alla delar ansvaret och bestämmer gemensamt om vad som skall göras.

Har jag några skyldigheter som gravrättsinnehavare?

Ja, man har skyldigheter som att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick samt att anmäla ny adress eller andra förändringar som skall föras in i gravboken.

Vad är en gravbok?

Gravboken är ett register som bland annat används för att hålla ordning på belagda platser på gravplatsen samt vem som är gravrättsinnehavare

Vad är ett gravbrev?

Gravbrev är ett bevis på att man erhållit gravrätten. Gravbrevet innehåller bland annat uppgifter om tidigare gravsatta, upplåtelsetid och villkor för upplåtelsen.

Hur länge varar en gravrätt?

Gravrätten upplåts på 25 år. När denna tid gått ut finns möjlighet till förnyelse i ytterligare 15 år.

Kan man vara gravrättsinnehavare även om man flyttar?

Ja, man behöver inte bo på orten för att vara gravrättsinnehavare. Flyttar man eller byter adress är man skyldig att meddela detta till församlingen så att gravboken kan uppdateras och innehålla korrekta uppgifter

Kan man återlämna en gravrätt?

Ja, ingen skall vara gravrättsinnehavare mot sin vilja. Gravrätten kan överlåtas till annan anhörig eller återlämnas till huvudmannen genom anmälan. Gravfriden gäller dock alltid 25 år efter senaste gravsättning.

Vad händer om gravrättsinnehavaren avlider?

Om en gravrättsinnehavare avlider skall dödsboet meddela jarfalla.begravning@svenskakyrkan.se senast sex månader efter dödsfallet vem eller vilka man utsett till ny/nya gravrättsinnehavare.