Gravplats

Gravrätt

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter.

Kist- och urngravar

En kista eller urna kan gravsättas på en traditionell begravningsplats, i en urngravplats eller i en askgravplats

Minneslunds och askgravlund

Gemensamt för minneslund och askgravlund är att platsen för gravsättning inte märks ut och att askor grävs ner i ett gemensamt gravområde.

Gravsättning på annan ort

Ibland finns rötterna på en annan plats.

Strö aska i naturen

Askspridning efter avliden kräver ansökan om tillstånd