Görvälns griftegård

Vackert naturnära där gravplatserna finns såväl i de öppna markerna som i skogsmark.

Här kan man genomföra såväl kyrkliga som borgerliga begravningar samt ordna förrättningar av andra religiösa samfund. 

Området där griftegården ligger var tidigare åkermark och ett skogsbeklätt bergsparti. Gravplatserna finns såväl i de öppna markerna som i skogsmark. 

Kapellet är sedan 1996 skyddat enligt kulturminneslagen. Griftegården innehåller bland annat en 300 meter lång vattenväg med 11 vattenfall. 

På Görvälns griftegård finns följande gravsättningsmöjligheter: 

- Kistgrav
- Urngrav
- Askgravlund
- Minnslund