Foto: Glenn Carstens Peters / IKON

Förberedelser steg för steg

Vissa beslut kan vänta, andra är lite mer brådskande.

Den avlidnes önskemål

Ta reda på om den avlidne hade några särskilda önskemål om sin begravning. I möjligaste mån ska alltid den avlidnes vilja styra valen kring den kommande begravningen. Många gånger är dock önskemålen inte helt uttalade, och frågor som ni som anhöriga behöver fatta beslut om i detta läge är i så fall:  

-          Kremering eller jordbegraving
-          Val av ceremoni
-          Boka tid, lokal och officiant för ceremonin
-          Minnesstund
-          Vid jordbegravning, val av gravplats

Beslut som kan vänta

Vid jordbegravning kan val av minnesmärke och bouppteckning vänta.

Har man valt kremering finns det ingen anledning att jäkta fram ett beslut. Enligt svensk lag har man upp till ett år på sig innan askan måste gravsättas. Efter att ceremonin och kremeringen är genomförd kan därför de anhöriga i lugn och ro bestämma om var askan skall gravsättas, hur minnesmärke ska utformas eller om man vill ansöka om att få sprida askan i hav eller i natur.
Det kan vara bra att tänka på att gravfriden är mycket stark i svensk lagstiftning. Det innebär att det med få undantag går att få tillstånd att flytta redan gravsatt stoft eller aska.

Boka tid och plats för ceremoni

En ceremoni med kista måste hållas inom 30 dagar från dödsfallet. Det är därför bra att så snart som möjligt kontakta bokningen på begravningsverksamheten för val av tid, plats, präst/officiant för ceremonin. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan erbjudas kostnadsfritt en begravningsgudstjänst i valfri kyrka eller kapell i Järfälla församling. Övriga ceremonier är välkomna till Pilgrimskapellet vid Görvälns griftegård.Om den avlidne ska begravas på annan ord än där personen var folkbokförd kontaktas den lokala huvudmannen på den ort som önskas. Läs mer om val av ceremonier.

Val av begravningsplats och enskild grav

Gravsättning av kista sker i regel i anslutning till ceremonin. I dessa fall måste man i god tid innan ceremonin ha valt ut den plats där gravsättningen ska ske. Finns det en gravrätt att tillgå så bokar du ett besök på den kyrkogård som du vill att gravsättning ska ske.

Kontakta Charlotta Berglund 08-580 218 84 för en gravplats på Görvälns griftegård, Sandra Gustavsson 08-580 219 19 för en gravplats på Järfälla kyrkogård eller Stefan Elgelind 08-580 218 64, kyrkogårdschef.

Att anlita begravningsbyrå

Det finns mycket som man som efterlevande kan göra själv, till exempel bokningar och planering av ceremoni och minnesstund. Det vanligaste är dock att man tar hjälp av en begravningsbyrå med det praktiska kring en begravning. Hur mycket det kostar beror till största delen på vilka tjänster man beställer. Val av kista, urna, gravsten, annons och arrangemang kring minnesstunden kan få stor påverkan på slutsumman eftersom priserna kan variera kraftigt.
Här kan du se en lista över begravningsbyråer i Järfälla

Inbjudan/Annonsering

Ett vanligt sätt att informera om ett dödsfall och inbjuda till avskedsceremoni är att annonsera i den lokala tidningen. Om den läggs upp före begravingen finns möjlighet att informera om tidpunkt för begravning, eventuell minnesstund och önskemål kring klädsel och gåvor, till exempel stöd till någon fond.

Val av kista

Oavsett begravningsform, måste den avlidne förvaras och transporteras i en kista. Gravsättning av den avlidne får aldrig ske utan kista. Kistor finns i alla prisklasser och kan köpas via en begravningsbyrå. Enkla kistor i till exempel spånskivematerial kan under ceremonin täckas av ett vackert bårtäcke som lånas ut gratis av Järfälla församling.

I väntan på begravning

Efter svepningen (när den avlidne får de kläder som önskas och läggs i kistan) transporteras kistan från bårhuset till en bisättningslokal som begravningsverksamheten i Järfälla tillhandahåller. En bisättningslokal är ett kylt förvaringsrum för kistor i väntan på begravningsceremoni eller kremering. I anslutning till bisättningslokalen finns ett visningsrum där de som önskar kan få se den avlidne en sista gång.