Foto: Annie Spratt / Unsplash

Flytt av aska eller stoft

Om gravfriden

När man ska välja gravplats är det den avlidnes önskan som i största mån ska följas. Om den inte är känd gäller det att fundera över ett alternativ som verkligen passar de efterlevande på lång sikt.

Gravfriden innebär att den döde skall få vila i frid och i fred. Efter gravsättningen är det därför mycket svårt att få tillstånd till flytt av kista eller aska.

Att anhöriga flyttat från orten eller att man ångrat sig i allmänhet är inga giltiga skäl för att bryta gravfriden.