Dödsfall utomlands

Om det ofattbara inträffar, att den du reser med avlider utomlands

Ambassadens ansvar

Det första du ska göra är att kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig.

På ambassaden får du hjälp med alla handlingar som är nödvändiga för att dödsfallet ska registreras i Sverige. Skatteverket ordnar sedan med intyg för gravsättning.

Utrikesdepartementets ansvar

Utrikesdepartementet hjälper till med identifieringen och informerar de anhöriga om vad som har hänt. De lämnar sedan instruktioner till utlandsmyndigheten för hur de ska ordna med hemtransport av kroppen samt intyg om dödsorsaken.

Svenska kyrkan i utlandet

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är det naturligt att kontakta en utlandsförsamling om sådan finns på orten eller i landet där dödsfallet inträffade. Präst och övrig personal kan oftast ge både praktiskt och mentalt stöd till anhöriga i kris. Svenska kyrkan finns etablerad på 42 platser i 24 länder världen över.

Hemtransport av den avlidne

Kostnaden för att transportera hem en kista med den avlidne kan vara mycket dyr och bekostas av dödsboet. Kremering på plats, innan hemtransport, är därför ett vanligt alternativ.

En begravningsceremoni är en möjlighet för anhöriga och vänner att samlas för att hedra, minnas och ta farväl av den avlidne.

När en tidigare folkbokförd i Sverige flyttat utomlands

Det är inte ovanligt att personer som varit folkbokförda i Sverige i många år väljer att flytta utomlands till exempel efter pensioneringen. Många av dem önskar begravas i hemlandet, även om de avlider utomlands. Det är viktigt att de känner till att de (dödsboet eller anhöriga) då behöver stå för de kostnader som uppkommer. Rätten till gravsättning utan kostnad hör samman med var man är folkbokförd när man avlider.

Vad händer om en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider här?

Det kan se ut på lite olika sätt, när en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider här. Av begravningslagen framgår att en huvudman egentligen inte har ansvar för att gravsätta en person som inte är folkbokförd inom huvudmannens område, men av förklarliga och medmänskliga skäl görs detta ändå. Om den avlidne inte har någon efterlevande som ordnar med gravsättningen är det kommunens ansvar att ordna med detta och då ska kommunens socialförvaltning ta över ansvaret.