Direkt efter dödsfallet

Hur och var transporteras den avlidne?

Den avlidne tas om hand

Den avlidne tas om hand av sjukhuset, servicehuset, eller vid en olycka av polisen. De ser till att kroppen förs till bårhuset. Oavsett var döden inträffade, ska en läkare utförda ett dödsbevis och skicka till folkbokföringen på det lokala skattekontoret. Som anhörig behöver du inte anmäla ett dödsfall till kommuner och myndigheter.

Dödsfallsintyg

När ett dödsfall har registrerats utfärdar det lokala skattekontoret ett dödsfallsintyg med en släktutredning. Du behöver ett dödsfallsintyg om du till exempel ska ansöka om efterlevandepension hos Pensionsmyndigheten. Även vissa försäkringsbolag kan vilja se intyget. Det lokala skattekontoret utfärdar också andra intyg och handlingar du behöver, t.ex. ett intyg att gravsättning/kremering kan ske.

Om anhöriga saknas

Vid dödsfall där ingen anhörig finns eller vill ta hand om begravningen har kommunen ansvar för att beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad. Oavsett vem som ordnar med begravningen ska den avlidnes önskemål om kremering och om gravsättning om möjligt beaktas.
Mer information om kommunens ansvar vid dödsfall finner du här.

Informera om dödsfallet

Det är viktigt att du meddelar andra om dödsfallet så snart som möjligt. De närmaste bland familj och anhöriga är allra viktigast. Alla personer som nämns i dödsfallsintygets släktutredning behöver veta om dödsfallet. Berätta även för andra, till exempel övriga släkt, vänner, kollegor och grannar. Om det känns tungt så kan det vara bra att be någon om hjälp.

Transporter av den avlidne

Dödsboet betalar för transport av kista med stoft från sjukhuset eller privat boende till den lokal i Järfälla där begravningsverksamheten tar över ansvaret för kroppen. Från och med detta ingår alla transporter till och från ceremonilokal, krematorium (om så önskas) i begravningsavgiften.

Den avlidnes val och önskemål i samband med begravning

När någon avlider är det viktigt att de anhöriga eller andra som ordnar med begravningen så långt det är möjligt följer den avlidnes önskan om kremering och gravsättning. Det kan handla om vilken gravplatstyp som ska väljas och om platsen för begravning. I dokumentet Min sista vilja har du möjlighet att formulera dina önskemål för dina efterlevande.