Ceremoni med urna

När 30 dagar inte räcker för att samlas till avsked

Begravningsceremonin kan utformas både som en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning eller som en borgerlig ceremoni och äger alltså rum efter kremeringen.

Begravningsceremoni med urna kan till exempel vara aktuellt om dödsfallet inträffat på annan ort eller utomlands.

Begravningsceremonin behöver ske senast tolv månader efter kremeringen.

Observera att man måste ha en kista för omhändertagande, transport och kremering av den avlidne.