Ceremoni för barn

För den där livet knappt hinner börja

Det finns speciella begravningsordningar som kan användas vid begravning av ett dödfött barn eller ett barn som dött vid späd ålder. Exempelvis har Svenska kyrkan tagit fram en sådan ordning.

När ett barn dör är det föräldrarna som står för de kostnader som normalt belastar dödsboet. Kommunen kan hjälpa till om föräldrarna saknar tillgångar för att bekosta en anständig begravning.