Begravningsplatser

Våra kyrkogårdar och begravningsplatser

Görvälns griftegård

Vackert naturnära där gravplatserna finns såväl i de öppna markerna som i skogsmark.

Järfälla kyrkogård

Kyrkogården har i många hundra år varit Järfällas enda begravningsplats. Gamla gravvårdar och monument vittnar om gångna tider.