Foto: Melinda Gimpel

Begravningslagen

1.       Gravsättning eller kremering ska ske inom en månad från dödsfallet

Sedan den 15 mars år 2012 får tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering uppgå till en månad. Om man av någon anledning behöver mer tid, eller om tiden redan har överskridits, behöver man ansöka om särskild tillåtelse hos Skatteverket.

2.       Gravsättning inom ett år efter kremering

Askan efter en avliden som kremerats i Järfälla ska gravsättas inom ett år. Detta gäller för hela Sverige.

3.       Gravrätt i 25 år

Alla som betalar begravningsavgiften har rätt till en grav (gravrätt) som i Järfälla är 25 år. När denna tid har gått ut har den som innehar gravrätten, gravrättsinnehavaren, rätt att förnya gravrätten så till vida att graven är välvårdad. I god tid innan gravrätten går ut förmedlar begravningsverksamheten i Järfälla gravrättsinnehavaren om förutsättningarna för en ny upplåtelse.

4.       Aska får inte förvaras hemma i väntan på gravsättning eller ceremoni

Ibland kan det finnas behov att förvara urnan med aska i väntan på gravsättning, ceremoni eller transport någon annanstans. Då är det viktigt att komma ihåg att askan inte får förvaras hemma. Askan måste förvaras hos krematoriet eller hos huvudmannen i Järfälla som är Järfälla församling.

5.       Respekten för gravfriden

Det är angeläget att upprätthålla respekten för gravfriden. Därför är vi mycket restriktiva med att tillåta flyttning. För att en ansökan om flytt av stoft eller aska ska kunna medges så måste det föreligga särskilda skäl.

 

Hela begravningslagen hittar du här: Begravningslag (1990:1144) Sveriges Riksdag