Begravningsgudstjänst

Till för medlemmar i Svenska kyrkan

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då är kyrkans tjänster redan betalda via kyrkoavgiften, tex medverkan av präst, kyrkomusiker, bärarlag och kyrkvaktmästare.

Före begravningen tar prästen kontakt med de anhöriga för att samtala om den bortgångne och om önskemål som de efterlevande har i samband med begravningsgudstjänsten. Gudstjänsten har en fast ordning men varje enskild begravning kan ändå bli personlig. Tillsammans kan de anhöriga och prästen välja psalmer och eventuellt annan musik och sång. Ofta sker gudstjänsten i någon av
församlingens kyrkor eller kapell.

Anhöriga bör veta att begravningsgudstjänsten är offentlig, vilket betyder att alla som vill delta är välkomna. Däremot är den eventuella minnesstunden efteråt självklart privat.