Bild föreställande Barnens Träd

Barnens Träd

Alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt

På Järfälla kyrkogård finns en alldeles speciell blodbok planterad. Trädet är skänkt av SPF Seniorerna i Järfälla i samarbete med föreningen Barnens träd. 

Barnens träd grundades 2010 med ambitionen att uppmärksamma FN:s barnkonvention. Träden är tänkt att påminna oss om att alla barn har rätt till en värdig uppväxt, ett gott liv och en känsla av trygghet. 

Grundaren av barnens träd hade själv en svår uppväxt. Hans föräldrar var missbrukare och han blev slagen och inlåst i hemmet. När han var fyra år fick han komma till fosterhem. Han mobbades i skolan och hade ofta svårt att koncentrera sig. När han var tolv år dog hans fostermamma och livet föll samman totalt. Fosterpappan träffade en ny kvinna och de ville inte veta av honom med resultat att han fick flytta till deras uthus och i stort sett klara sig själv. 
Som vuxen bestämde sig grundaren för att vända alla sina negativa erfarenheter till något positivt och kreativt, bland annat genom att plantera dessa träd i samarbete med kommuner, företag och andra föreningar.