Foto: Kristin Lidell / IKON

Ansvar för skötsel

En uppgift att dela på

Begravningsplatsen är ett värdigt och vackert vilorum för de bortgångna, såväl som områden för stillhet och eftertanke. Ansvaret för skötseln av de allmänna ytorna ligger på Begravningsverksamheten i Järfälla, medan det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att själva gravytan och gravvården (gravstenen) hålls i ”ordnat och värdigt skick”.

Om du inte har möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos oss.

När det gäller askgravplats betalar du en engångskostnad i samband med gravsättningen där bland annat gravskötsel ingår. I de fall då gravsättningen skett i en askgravlund eller minneslund tar begravningsverksamheten ansvar för all skötsel.