Foto: Eli Solitas / Unsplash

Annan religiös ceremoni

Alla har samma rätt att begravas enligt sin tro.

Begravningsverksamheten i Järfälla har ansvar för att alla ska kunna få sina behov av ceremonier och begravningsseder tillgodosedda så långt de är möjligt. De flesta trossamfunden kan hjälpa till att ordna med en religiös ceremoni enligt den avlidnes önskan.

Vi har regelbunden kontakt och samarbete med ett antal religiösa samfund.

En begravningsceremoni kan hållas t ex i en frikyrka, moské eller annan religiös lokal. Många väljer också att använda Pilgrimskapellet vid Görvälns griftegård för ceremonin. Akten kan då ledas av en person från det egna trossamfundet.