Medlemskap

Medlemskap i församlingen

Årsavgift :

FAMILJ (INKL. BARN UNDER 18 ÅR):
80 EURO

ENSKILD PERSON:
40 EURO

STUDENT OCH AU-PAIR:
20 EURO

BANKFÖRBINDELSE

Betalningsmottagare: Schwedische Gemeinde in Bayern e.V.
IBAN: DE93 7015 0000 1003 5588 46
BIC: SSKMDEMM (Stadtsparkasse München)
 

OM VÅR FÖRSAMLING

Svenska Församlingen i Bayern är en del av Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT).

Vi är dessutom en registrerad tysk ”eingetragener Verein” och större delen av vår verksamhet byggs på ideella insatser. Finansiellt är vi beroende av de årliga medlemsavgifter våra medlemmar betalar och utan dem skulle vår framtida verksamhet vara osäker. Vi välkomnar varje ny medlem och hoppas på att församlingen i framtiden kan växa, gärna med många barn och ungdomar.

 

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på vårt konto (var god ange året det gäller) samt skicka namn och adressuppgifter till församlingsexpeditionen.

Engagemang för något vi tror på

Gemensamt för de flesta människor som ger av sin tid och sin kraft är att man ger av hjärtat! Man drivs av ett engagemang, något man tror på.

I en utlandsförsamling tar sig detta många uttryck: det kan handla om att vara kyrkvärd, baka bullar, besöka gamla och sjuka församlingsbor. Det kan också vara ett förtroendeuppdrag som att sitta i ett kyrkoråd.
Tillsammans gör vi Svenska kyrkan till en öppen mötesplats utanför Sveriges gränser.

DU KAN STÖDJA OSS PÅ MÅNGA SÄTT:

-   genom medlemskap
-   genom donationer
-   genom att aktivt delta i gudstjänst- och församlingsliv
-   genom att berätta om vår verksamhet för andra svenskar du möter

TILL VÅRA DONATORER

Ett varmt tack till alla er som stöder och stött vår församlingsverksamhet med penning- eller sakgåvor!