Församlingsbladet/Nyhetsbrevet

församlingsbladet

Församlingsbladet ges ut 2-3 ggr per år.

Redaktionsgruppen till Församlingsbladet består av Ingrid Maaßdorf, Anne Christine Lindquist och Sven Elmquist

 

Nyhetsbrevet

I församlingens nyhetsbrev skickar vi ut information om månadens händelser samt en sammanfattning av föregående månads event och viktiga beslut i församlingen. Detta för att ge kontinuerlig och uppdaterad information till våra medlemmar.