Bidrag, sponsring & reklam

Fördelning av reklam för kommersiella aktiviteter

Syftet med den Svenska Församlingen i Bayern är att bedriva gudstjänstverksamhet och diakoni, samt främja svensk kultur och svenska traditioner.

För att finansiera verksamheten är församlingen också beroende av bidrag från privatpersoner och företag, i form av donationer (spenden) och sponsorverksamhet (sponsring) (se beskrivning nedan). 

Kyrkorådet har därför utvecklat regler och riktlinjer för möjligheter till sponsring och kommersiella budskap, t.ex. genom länk på hemsida. Företag och privatpersoner som stöder församlingen via sponsring har också möjligheten att lägga ut reklammaterial i församlingslokalen, men endast efter kontakt med kyrkorådet eller expeditionen. Det är ej tillåtet att dela ut reklam direkt till besökarna av församlingens aktiviteter, eller att självständigt placera reklammaterial i församlingslokalen.

Församlingens medlemmar måste kunna besöka församlingens aktiviteter utan att bli utsatta för oönskad direktreklam. Kyrkorådet hoppas därför att alla har förståelse för dessa regler.

Skillnaden mellan sponsring och gåvor (Spenden)

Reglerna för sponsring och gåvor har ändrats under 2012 och därför försöker vi här att kort beskriva reglerna som har blivit fastlagda från "das Bayersiche Finanzministerium".

Sponsring är gåvor där den som ger gåvorna får dra av dessa i ramen av sin egen bokföring. För dessa gåvor kan församlingen erbjuda motprestationer, som t.ex. en länk på hemsidan eller en annons i tidningen.

Spenden är gåvor som församlingen får, utan att församlingen erbjuder någon motprestation (som t.ex. en länk på hemsidan). För Spenden har församlingen rätt att ställa ut så kallade "Spendebescheid", vilket medför att den som har givit församlingen gåvor får dra av dessa i sin privata deklaration.

I januari det efterföljande året skickar församlingen automatiskt ut "Spendebescheid" till alla som har skänkt 100 Euro eller mer till församlingen.

Hur går jag tillväga när jag vill dela ut information till Svenska Församlingens medlemmar?

Kommersiell information kan fördelas till församlingens medlemmar genom en länk på församlingens hemsida, genom material som läggs ut i församlingslokalen, via speciella informationskvällar för församlingens medlemmar.

 Vi ber dig kontakta församlingens kyrkan@web.de och meddela oss vilken typ av länk och/eller material som du önskar fördela.

Betalningsmottagare: Schwedische Gemeinde in Bayern e.V.
IBAN: DE93 7015 0000 1003 5588 46
BIC: SSKMDEMM (Stadsparkasse München) 

Information från ideella organisationer

Församlingen erbjuder också möjligheter för icke kommersiella föreningar och organisationer att fördela information till församlingens medlemmar. I detta fall ber vi dig att kontakta församlingens kyrkan@web.de och meddela oss, vilken typ av länk och/eller material som du önskar fördela. Kyrkorådet kommer därefter att besluta om denna information kan fördelas kostnadsfritt.  

Gåvor till församlingen (Spenden)

Församlingen är mycket tacksam för alla gåvor som vi får och därför vädjar vi till er alla att skänka församlingen en gåva. Din gåva kan du betala in direkt på församlingens girokonto. Var vänlig och skriv "Spende" på inbetalningen, så att det är klart vilken typ av betalning du har gjort.

Betalningsmottagare: Schwedische Gemeinde in Bayern e.V.
IBAN: DE93 7015 0000 1003 5588 46
BIC: BIC: SSKMDEMM (Stadsparkasse München)