Kyrkliga handlingar

I livets olika skiften finns vi här för dig

DOP, KONFIRMATION, VIGSEL & BEGRAVNING

Som svensk församling i Tyskland vill vi finnas med i livets alla skeden. Med gamla och unga i glädje och sorg, i skratt och i tårar. Du kan använda svenska kyrkans tjänster genom församlingen i Bayern vid dop, konfirmation, vigsel/välsignelse och begravning.

 

Beroende på om du är skriven i Tyskland eller i Sverige ser de juridiska formaliteterna lite olika ut, men det är inga svårigheter att använda sig av Svenska Kyrkans ordning.

 

Svenska Kyrkans ordning finns dessutom officiellt översatt till tyska, så att man kan få en tvåspråkig gudstjänst. Det finns möjlighet att använda sig av Gustav-Adolf-Kirche i München, vår församlingslokal eller av St Jobst Kirche i Nürnberg. Du kan naturligtvis också välja en annan kyrka eller låta dopet eller vigseln äga rum hemma.

 

Dopgudstjänst

 

Dopet är en av livets verkligt stora milstolpar och en händelse vi ofta förknippar med högtid och fest. Samtidigt är dopet så mycket mer än den enstaka händelsen.
I dopet fogas barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Dopet visar också föräldrarnas kärlek till sitt barn och deras önskan att ge det trygghet. Det är början på en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet. 


Dopet tillhör det som brukar kallas en av kyrkans heliga handlingar, ett av kyrkans sakrament. Att det kallas så beror på att det är något som instiftats av Jesus själv. En handling där ett jordiskt medel (vattnet) ger en andlig gåva (barnaskap hos Gud).


Dopet kan också ses som en rit, en handling som hjälper människan att markera en viktig milstolpe i livet. Sådana riter behöver vi när ett barn har fötts, när man håller på att bli vuxen, när man älskar någon och vill gifta sig och när någon har dött. Alla är riter med livsomfattande innehåll.

 

Konfirmation

 

Funderar du över varför det finns orättvisor och varför Gud inte verkar göra något? Vill du tillsammans med andra ungdomar i din egen ålder diskutera liv och död, hämnd och förlåtelse och fundera över vad Jesus var för en? Gillar du musik och att göra drama? Då tycker jag att du ska anmäla dig till vår konfirmandverksamhet! Vi är även öppna för att danska och norska ungdomar konfirmerar sig hos oss!

Här hittar du anmälningsblanketten: www.svenskakyrkan.se/konfirmation

 

Vigselgudstjänst/Välsignelsegudstjänst

 

Kyrkoherden har vigselrätt för personer som är svenska medborgare. Svenska Kyrkan kräver att åtminstone en i vigselparet är medlem i Svenska Kyrkan. Det är även möjligt att få en kyrklig välsignelse av kyrkoherden om man har gift sig borgeligt. Den kyrkliga välsignelsen kan utformas nästan exakt som en vigselgudstjänst.

Kostnad: 300€

 

Begravning

 

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. 

 

Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Vi behöver förstå och acceptera att vi hanterar vår sorg olika. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse. Vår präst finns där för dig i din svåra stund.

För eventuella kostnader: kontakta församlingsexpeditionen

 

För frågor kontakta vår kyrkoherde i Frankfurt.  Församlingstelefonen i Svenska kyrkan i Frankfurt: 069-56 65 56.