Så behandlar Svenska kyrkan i Bayern dina personuppgifter

Hantering av personuppgifter i Svenska församlingen i Bayern
version 1.1, 2020-10-16

När du är medlem i Svenska kyrkan i Bayern (SFB), behöver församlingen hantera en del uppgifter om dig. Vi behöver göra detta för att kunna ge dig de förmåner du har rätt till som medlem, till exempel för att kunna skicka Nyhetsbrevet till dig. Här ger vi en redogörelse för vilka uppgifter om dig som vi hanterar.

Medlemsregister

I medlemsregistret lagrar vi uppgifter för att hantera dig som medlem. Det gäller namn, adress, telefon, epost och uppgifter om eventuellt familjemedlemskap. Vi lagrar dessutom uppgifter om betalning av medlemsavgift och utlån av media från vårt bibliotek.

Vi lagrar även uppgifter om vilka grupper inom församlingen som du önskar bli informerad om och inbjuden till när gruppen har sina aktiviteter.

Det finns uppgifter om födelsedatum respektive födelseår och kön i medlemsregistret. Dessa är frivilliga att uppge och används endast internt i föreningen för statistiska ändamål och till att skicka inbjudningar från gruppaktiviteter, till exempel damutflykten, senior-lunchen, friherrarna och de olika barngrupperna.

När du lämnar församlingen stryks du ur registret som medlem. Om du själv lämnar föreningen kan du välja att bli struken direkt eller vid kommande årsskifte.

Vilka har tillgång till mina uppgifter?

Obegränsad tillgång till medlemsregistret har personalen på föreningens kansli.

Begränsad tillgång till medlemsregistret i form av fastställda rapporter har församlingens kyrkoråd. Gruppledarna har tillgång till medlemslistor med deras respektive gruppers kontaktupplysningar.

Församlingens Nyhetsbrev distribueras per epost av distributionsfirman MultiNet som används av alla församlingar i Svenska kyrkan. MultiNet är en svensk firma med egna servrar i Sverige och har endast tillgång till e-postadresserna.

Utöver vad som sagts, gör vi inte dina uppgifter tillgängliga för någon utanför församlingen. Vi delar alltså inte adressuppgifter eller epost med kommersiella aktörer eller andra församlingar.

Medlemsregistret som sådant finns på vår pc i församlingslokalen i München.

Svenska kyrkans hemsida

På Svenska kyrkans hemsida finns artiklar med bilder från församlingsaktiviteter, men inga andra uppgifter om medlemmarna. På Svenska kyrkans hemsida

www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

beskrivs hur dessa uppgifter hanteras med hänsyn till dataskydds-lagstiftningen.

SFBs Facebook-grupp

På SFBs Facebook-sidor finns artiklar med bilder från församlings-aktiviteter, men inga andra uppgifter om medlemmarna.

Vilka utskick gör SFB?

Vi skickar Nyhetsbrevet för närvarande månadsvis till din registrerade e-postadress eller per brev om du har önskat detta.

De olika grupperna skickar inbjudningar om sina aktiviteter, dels till medlemmar i gruppen, men även till andra medlemmar som uppfyller gruppmedlemskraven med hänsyn till kön och ålder.

Betalar du inte medlemsavgiften kan vi skicka påminnelser via post eller e-post.

Hur kontrollerar jag mina uppgifter?

Om du vill se vilka uppgifter vi sparar om dig och din familj i medlems-registret så kontakta kansliet. Ändrad adress med mera anmäler du också till kansliet.

Om denna sida

Detta är en redogörelse för hur vi hanterar dina uppgifter inom församlingen. Texten kan komma att ändras och förtydligas – versionsnummer och datum står i inledningen.