En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkofullmäktiges ledamöter

Nyhet Publicerad Ändrad

för perioden 2022-01-01 t.o.m. 2025-12-31

Ledamöter

Ordf. Anne-Christine Bredvad-Jensen

Vice ordf. Ingalill Jönsen

Elisabet Bernstedt

Barbro Bernstein Thorssell

Barbro Johansson

Uno Henningsson

Peder Hörup

Karin Paulsson Aurell

Annelie Wallseth