Konfirmation

Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt!

Den som börjar årskurs 8 i höst inbjuds till Svenska kyrkans konfirmationsläsning.

Under ett läsår träffas vi en till två gånger i månaden under fredagskvällar för att fördjupa oss i kyrkan och den kristna tron. till detta kommer ett antal läger, några kortare och förlagda till närmiljön samt ett som är lite längre under slutet av konfirmandtiden. Att vara konfirmand innebär också att lära känna kyrkans liv och därför deltar konfirmanderna med regelbundenhet i gudstjänstlivet i sin hemförsamling.

Under våra inskrivningsträffar i Ödestugu kyrka den 3 september klockan 11.00 och i Barnarps kyrka samma dag klockan 18.00 kommer vi att informera om tider, platser och former för undervisningen.

Anmäl dig till konfirmationen på barnarpspastorat@svenskakyrkan.se.

Äventyr
Lek
Allvar
Gudstjänst
Meditation
Samtal
Gemenskap
Gud
Jesus
Intryck
Vänner
Högtid
Läger
Bön
Sång
 

Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans!