Barnarps kyrka och församlingsgård

Barnarps kyrka, prästgård och församlingsgård ligger vackert längs Barnarpssjön.

Bild av Barnarps kyrka tagen från befintlig läktare.

Barnarps kyrka är av romansk stil med ursprung från 1200-talet. Man tror att den ersatt en tidigare träkyrka. De största ombyggnationerna genomfördes av Magnus Granatenhielm under 1600-talet. Kyrkan fick då sina båda korsarmar och sitt nuvarande utseende. Även predikstol och altartavlan är från denna tid. Takmålningarna är gjorda av Johan Kinnerus på 1730-talet. Det är samme mästare som utfört en del av de berömda målningarna i Habo kyrka.

Lars-Åke Andersson

I kyrkan firar vi gudstjänst och har dop, vigslar och begravningar. I Församlingsgårdens lokaler har vi barn- och vuxenverksamhet under hela veckan.
Barnarps kyrka och Församlingsgården (stora salen) rymmer vardera 150 personer. Här finns information om hyra av församlingsgården.

Kyrkfolder

Det finns en folder som berättar om kyrkan och dess historia i pastorsexpeditionen eller i kyrkan.